Chính sách vận chuyển giao hàng

Thời gian giao hàng có thể chậm hơn dự kiến vì một số lý do như: Địa chỉ khách hàng không đúng, Khách hàng không có ở nhà, Nhân viên giao hàng không liên hệ được với khách hàng, thiên tai, hỏa hoạn,…  chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để sắp xếp lại thời gian giao hàng hợp lý.