Chính sách đổi trả hàng

Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng): KHÔNG HỖ TRỢ ĐỔI TRẢ

Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
– Không đủ điều kiện bảo hành theo quy định của hãng. – Sản phẩm không giữ nguyên tình trạng ban đầu => Không áp dụng bảo hành,